Dla Rolników Ulga w podatku rolnym

Benefity, które będą procentować przez lata

O programie

Główne zasady finansowania to możliwość odliczenia 25% kwoty inwestycji od podatku rolnego, możliwość dokonywania odliczeń w okresie 15 lat od daty inwestycji czy też przeniesienie kwoty niekorzystnej w tym okresie na następców podatnika. Z dotacji mogą skorzystać rolnicy ryczałtowi i płatnicy podatku VAT. Beneficjentami dofinansowania mogą być podatnicy podatku rolnego i osoby fizyczne. Dotacja jest skierowana do właścicieli gruntów, posiadaczy samoistnych gruntów, posiadaczy gruntów, które stanowią własność Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego czy użytkowników wieczystymi gruntów.

Skontaktuj się z nami