Dla Biznesu Energia plus

Program Energia Plus to dofinansowanie skierowane do przedsiębiorców, którego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko. Do form dofinansowania programu zalicza się pożyczka i dotacja.

Ile możesz zyskać?

Ile może otrzymać przedsiębiorca? Firma może zyskać dofinansowanie w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych lub 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku produkcji energii elektrycznej technologią ORC2. W niektórych przypadkach przedsiębiorca musi posiadać wkład własny.

Skorzystaj z Energii Plus już dziś!